Zorgverzekeraars

Shiatsu Ryoho, Triggerpoint Therapie en Dry Needling worden bij lichamelijke klachten door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed via de alternatieve geneeswijzen (aanvullend pakket). Ik voldoe aan de PLATO opleidingseisen en zit in registerlaag 25.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig!

Klacht – geschil

Met de Wkkgz zorgt de overheid voor laagdrempelige klachtenbehandeling. Hiervoor moeten cliënten/patiënten gratis met hun klacht bij een klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder terechtkunnen. Wordt een klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan een erkende geschilleninstantie zoals Stichting Zorggeschil.

Procedure

  1. Uw cliënt/patiënt is ontevreden over zijn/haar zorg
  2. U doet uw uiterste best het probleem op te lossen. Als dit niet lukt wijst u op de klachtenprocedure en op de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
  3. De opgeleide en onafhankelijke klachtenfunctionaris geeft advies over- en/of helpt uw cliënt/patiënt met het indienen van de klacht.
  4. De kosten voor een klachtenfunctionaris, al dan niet op afroep (bijvoorbeeld via Quasir) zijn voor uw rekening.
  5. Binnen 6 weken na indiening van de klacht dient u een gemotiveerd oordeel te geven over de klacht.
  6. Uw cliënt/patiënt is nog altijd niet tevreden. De klachtenfunctionaris wijst op de mogelijkheid tot- en de weg naar Stichting Zorggeschil.
  7. Stichting Zorggeschil doet een bindende uitspraak. De kosten voor behandeling van een geschil zijn voor uw rekening. U kunt veroordeeld worden tot een schadevergoeding van max. € 25.000,-.
  8. Uw cliënt/patiënt betaalt eenmalig € 50,- (excl. BTW) klachtengeld voor het melden en kan veroordeeld worden tot een bijdrage van max. € 500,- in de behandelingskosten.
  9. Voor de kosten van behandeling en/of een veroordeling tot schadevergoeding kunt u zich verzekeren via een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Hoe werkt Stichting Zorggeschil

De geschillencommissie van Stichting Zorggeschil bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter, beiden meester in de rechten. De overige leden zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De voorzitter (of de vicevoorzitter bij diens afwezigheid) wijst de leden aan die aan de behandeling van een geschil deelnemen. De aldus gevormde geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een gelijk aantal leden. De klacht wordt altijd door de cliënt/patiënt bij de geschillencommissie ingediend. De commissie moet binnen zes maanden een uitspraak doen. Bij schade kan de commissie een vergoeding tot maximaal € 25.000,- toekennen aan de cliënt/patiënt. Hiervoor kan de zorgverlener zich verzekeren door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De uitspraak door de geschillencommissie is helder, onpartijdig en bindend.

Samenwerking Stichting Zorggeschil en Quasir

Stichting Zorggeschil houdt de erkende geschillencommissie in stand. Stichting Zorggeschil sluit zelf geen abonnementen c.q. aansluitingen af, maar heeft Quasir BV hiervoor aangewezen. Quasir regelt de aansluiting bij de geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil middels een abonnement.
De wetgeving ( WkkGz) vereist naast de aansluiting bij een door de minister erkende geschilleninstantie, tevens een onafhankelijke klachtenfunctionaris en calamiteitenprocedure.

Een klacht kan pas worden voorgelegd aan de geschilleninstantie als de klachtenprocedure is doorlopen. Middels een totaal abonnement, klachtenfunctionaris op afroep, calamiteitenonderzoeker op afroep en geschilleninstantie wordt via 1 loket een totaal oplossing geboden om aan de Wkkgz te voldoen.
Quasir en Stichting Zorggeschil werken onafhankelijk van elkaar. Dankzij de unieke samenwerking tussen Stichting Zorggeschil en Quasir hebben zij met slechts één handeling aan de nieuwe wetgeving voldaan.

Stichting Zorggeschil
Postbus 132
8430 AC Oosterwolde

085-273 32 19
Stichting Zorggeschil

06 125 830 75
Ambtelijk secretaris Geschilleninstantie Zorggeschil

9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)

[email protected]
www.zorggeschil.nl

WKKGZ

Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ) is een tuchtrechtregister van de koepelorganisatie  RBCZ.

Inspectie
www.igz.nl

Civiele rechter
www.rechtspraak.nl

Register van Beroepsbeoefenaren
www.rbcz.nu

Privacyverklaring

Ga naar de privacyverklaring van Massage en Advies