Zorgverzekeraars

 

Shiatsu Ryoho, Triggerpoint Therapie en Dry Needling worden bij lichamelijke klachten door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Alternatieve geneeswijzen, aanvullend pakket.

www.nvst.nl/zorgverzekeraars/

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig!

AGB-code zorgverlener 90-042755

AGB-code praktijk 90051539

Ik ben aangesloten bij de Koepel RBCZ, Koepel NIBIG (284219), beroepsvereniging NMTN (T11053) en beroepsvereniging NVST (L2481).

Tevens aangesloten bij de Commissie Klacht- en Tuchtrecht DIAGNOS-TIZ: Schuurmanstraat 6 7691 PR Bergentheim.

Email:ikhebeenklacht@diagnos-tiz.nl

Aangesloten bij de WKKGZ

Aangesloten bij de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ) is een tuchtrechtregister van de koepelorganisatie  RBCZ.

Inspectie
www.igz.nl

Civiele rechter
www.rechtspraak.nl

Register van Beroepsbeoefenaren
www.rbcz.nu